pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

1. Posiedzenie KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW W WARSZAWIE

W dniu 25 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Prezentujemy informację o przebiegu Krajowej Rady PZSWiR.