pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2019/2020


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

Dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
na rok szkolny 2019/2020.

 


 

  Link do konta w systemie e-learning

Kliknij tutaj

 

BLOK B - TERMINY ELIMINACJI SZKOLNYCH DLA OKRĘGÓW:

Dzień I eliminacji: 9 marca 2020

- 9:00 – 10:00 – Okręg DOLNOŚLĄSKI

- 10:00 – 11:00 – Okręg BIALSKOPODLASKI

- 11:00 – 12:00 – Okręg LUBELSKI

- 12:00 – 13:00 – Okręg ŁÓDZKO – SIERADZKI, ŚWIĘTOKRZYSKI

- 13:00 – 14:00 – Okręg LUBUSKI PÓŁNOCNY, MAZOWIECKI

- 14:00 – 15:00 – Okręg CHEŁMSKI, WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

- 15:00 – 16:00 – Okręg LUBUSKI POŁUDNIOWY

Dzień II eliminacji: 10 marca 2020

- 9:00 – 10:00 – Okręg WARMIŃSKO - MAZURSKI

- 10:00 – 11:00 – Okręg WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA

- 11:00 – 12:00 – Okręg KUJAWSKO - POMORSKI

- 12:00 – 13:00 – Okręg MAŁOPOLSKI

- 13:00 – 14:00 – Okręg BIELSKO - BIALSKI

- 14:00 – 15:00 – Okręg POMORSKI

- 15:00 – 16:00 – Okręg PODKARPACKI PÓŁNOCNY

Dzień III eliminacji: 11 marca 2020

- 9:00 – 10:00 – Okręg KOSZALIŃSKI

- 10:00 – 11:00 – Okręg PODLASKI

- 11:00 – 12:00 – Okręg OPOLSKI, SZCZECIŃSKI

- 12:00 – 13:00 - Okręg POZNAŃSKI

- 13:00 – 14:00 – Okręg ŚLĄSKI

- 14:00 – 15:00 – Okręg PODKARPACKI

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 12.04.2019r.)