pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2018/2019Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

 

BLOK A

W dniu 15.04.2019 uruchomiliśmy możliwość rejestracji prac - Blok A:

Elektroniczny System Rejestracji i Przesyłania Prac jest dostępny pod linkiem:

http://pzswir.pl/upload/upload.php


Instrukcja rejestracji prac:

1. Należy uruchomić powyższy link

2. Prace należy rejestrować wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3. Wszystkie wymagane pola należy wypełnić wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Każda praca może zawierać więcej plików lecz przez wysyłką powinna zostać spakowana w jeden plik w formacie .ZIP (System nie przyjmuje innych rozszerzeń plików)

5. Proszę również stosowanie nazwy spakowanego pliku o następującym wzorze "KATEGORIA_NAZWA_SZKOŁY_MIASTO" (bez polskich znaków!)

5. Rejestracja powinna zakończyć się sukcesem i komunikatem - "Zgłoszenie i plik zostało przyjęte"

6. Tylko prace przesłane w wyznaczonym zgodnie Regulaminem terminie i zarejestrowane elektronicznie biorą udział w procesie oceny

 

Życzymy POWODZENIA!

Zespół PZSWiR 

BLOK B
BLOK B - TERMINY ELIMINACJI SZKOLNYCH DLA OKRĘGÓW:

 

Dzień I eliminacji: 6 marca 2019

  9:00 – 10:00 – Okręg DOLNOŚLĄSKI,

10:00 – 11:00 – Okręg BIALSKOPODLASKI

11:00 – 12:00 – Okręg LUBELSKI

12:00 – 13:00 – Okręg ŁÓDZKO – SIERADZKI, ŚWIĘTOKRZYSKI

13:00 – 14:00 – Okręg LUBUSKI PÓŁNOCNY

14:00 – 15:00 – Okręg CHEŁMSKI, WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA

15:00 – 16:00 – Okręg LUBUSKI POŁUDNIOWY

 

Dzień II eliminacji: 7 marca 2019

  9:00 – 10:00 – Okręg MAZOWIECKI, WARMIŃSKO - MAZURSKI

10:00 – 11:00 – Okręg WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

11:00 – 12:00 – Okręg KUJAWSKO-POMORSKI

12:00 – 13:00 – Okręg MAŁOPOLSKI

13:00 – 14:00 – Okręg RADOMSKI, BIELSKO-BIALSKI

14:00 – 15:00 – Okręg POMORSKI

15:00 – 16:00 – Okręg TARNOBRZESKI, POZNAŃSKI

 

Dzień III eliminacji: 8 marca 2019

  9:00 – 10:00 – Okręg RZESZOWSKI, KOSZALIŃSKI

10:00 – 11:00 – Okręg PODLASKI

11:00 – 12:00 – Okręg OPOLSKI, SZCZECIŃSKI

12:00 – 13:00 – Okręg ŚLĄSKI

 

Olimpiada Innowacji Technicznej i Wynalazczości - Blok B odbędzie się w dniach 31.05.19 - 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

DOSTĘP DO PLATFORMY ELEARNINGOWEJ PZSWIR

>KLIKNIJ TUTAJ<

ZAŁĄCZNIKI

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 29.05.2017r.)