pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2018/2019Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PLATFORMY ELEARNINGOWEJ PZSWIR

1. Kliknij link uruchamiających system E-LEARNING w zakładce Olimpiady

2. Następnie kliknij ZALOGUJ

3. Potem w oknie z prawej strony przycisk "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta"

4. Po pojawieniu się formularza należy wypełnić wszystkie pola łącznie z Pełną nazwą szkoły i Pełnym adresem. (Konta, które nie będą posiadały tych danych zostaną usunięte). Prosimy również nie stosować w tym zakresie nazw skróconych.

5. Po wprowadzeniu danych kliknij "Utwórz moje nowe konto"

6. Konto będzie aktywne w ciągu 24h

7. Prosimy po upływie tego czasu sprawdzić czy można się poprawnie zalogować na podanych przez siebie danych do logowania

Zgodnie z regulaminem, rejestracja trwa do 31 stycznia

DOSTĘP DO PLATFORMY ELEARNINGOWEJ PZSWIR

>KLIKNIJ TUTAJ<

ZAŁĄCZNIKI

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 29.05.2017r.)