Formularz zgłoszeniowy


OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNEWypełniamy w przypadku większej ilości uczestników w grupie

Pliki


Za pomocą formularza można przesłać kilka plików na raz.
Bezwględnie należy w nazwie plików zawrzeć informację o kategorii pracy i nazwie szkoły np. Praca_kat.P_Zespol_Szkol... .pdf
Nazwa plików nie może zawierać polskich znaków.


Max 20MB