pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2021/2022


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz
xxxxx

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

 

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

 

Preferencje dla laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów, regulują uchwały Senatów wyższych uczelni.

Laureaci i finaliści Olimpiady - (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz znajdują się na stronie PZSWiR

 

 BLOK A

Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych - blok A:

 

1. Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A - Innowacje Techniczne odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022r. o godz. 11.00 w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Na uroczystość wręczenia zaświadczeń i dyplomów zapraszamy wszystkich "laureatów".

2. PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE. Jeżeli ktoś chciałby, aby praca została zwrócona, to jest zobowiązany pokryć koszty przesyłki lub odebrać pracę osobiście. Odbiór prac do 31.08.2022 r

 

 

 

BLOK B

 

Uprzejmie informujemy, że planuje się przeprowadzenie

zawodów III stopnia- finał ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B

w dniach 12.05.2022 do 29.05.2022r.

- I etap pisemny - Test w dniu 12.05.2022r. o godzinie 17:30 i o 18:30 według harmonogramu.
Udział biorą uczniowie zgłoszeni do zawodów III stopnia na dotychczasowych loginach i hasłach.

 

 

- II etap pisemny i III etap ustny w dniach 27-29 maja 2022r.
w Liceum Ogólnokształcącym nr III
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Harmonogram podejść do testu na platformie elerningowej:

 

Godzina Okręg

12.05.2022

17:30

 • DOLNOŚLĄSKI
 • KUJAWSKO – POMORSKI
 • LUBELSKI
 • BIALSKOPODLASKI
 • CHEŁMSKI
 • LUBUSKI PÓŁNOCNY
 • POMORSKI
 • MAŁOPOLSKI
 • MAZOWIECKI
 • OPOLSKI
 • PODKARPACKI
 • ŚLĄSKI

12.05.2022

18:30

 • LUBUSKI POŁUDNIOWY
 • PODKARPACKI PÓŁNOC
 • BIELSKO – BIALSKO
 • ŚWIĘTOKRZYSKI
 • WARMIŃSKO – MAZURSKI
 • POZNAŃSKI
 • WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA
 • WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA
 • SZCZECIŃSKI
 • KOSZALIŃSKI
 • ŁÓDZKO – SIERADZKI
 • PODLASKI

 

Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do platformy e-learningowej

 W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.