pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada 2021/2022

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2021/2022


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz
xxxxx

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

 

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

 

Preferencje dla laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów, regulują uchwały Senatów wyższych uczelni.

Laureaci i finaliści Olimpiady - (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz znajdują się na stronie PZSWiR

 

 BLOK A

Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych - blok A:

 

1. Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A - Innowacje Techniczne odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022r. o godz. 11.00 w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Na uroczystość wręczenia zaświadczeń i dyplomów zapraszamy wszystkich "laureatów".

2. PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE. Jeżeli ktoś chciałby, aby praca została zwrócona, to jest zobowiązany pokryć koszty przesyłki lub odebrać pracę osobiście. Odbiór prac do 31.08.2022 r

 

 

 

BLOK B

 

Uprzejmie informujemy, że planuje się przeprowadzenie

zawodów III stopnia- finał ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B

w dniach 12.05.2022 do 29.05.2022r.

- I etap pisemny - Test w dniu 12.05.2022r. o godzinie 17:30 i o 18:30 według harmonogramu.
Udział biorą uczniowie zgłoszeni do zawodów III stopnia na dotychczasowych loginach i hasłach.

 

 

- II etap pisemny i III etap ustny w dniach 27-29 maja 2022r.
w Liceum Ogólnokształcącym nr III
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Harmonogram podejść do testu na platformie elerningowej:

 

Godzina Okręg

12.05.2022

17:30

 • DOLNOŚLĄSKI
 • KUJAWSKO – POMORSKI
 • LUBELSKI
 • BIALSKOPODLASKI
 • CHEŁMSKI
 • LUBUSKI PÓŁNOCNY
 • POMORSKI
 • MAŁOPOLSKI
 • MAZOWIECKI
 • OPOLSKI
 • PODKARPACKI
 • ŚLĄSKI

12.05.2022

18:30

 • LUBUSKI POŁUDNIOWY
 • PODKARPACKI PÓŁNOC
 • BIELSKO – BIALSKO
 • ŚWIĘTOKRZYSKI
 • WARMIŃSKO – MAZURSKI
 • POZNAŃSKI
 • WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA
 • WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA
 • SZCZECIŃSKI
 • KOSZALIŃSKI
 • ŁÓDZKO – SIERADZKI
 • PODLASKI

 

Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do platformy e-learningowej

 W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Olimpiada 2020/2021

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2020/2021


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

Dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
na rok szkolny 2020/2021.

ZAŁĄCZNIKI

 


BLOK A

       

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala B.

         


 WYNIKI OLIMPIADY - BLOK A


KATEGORIA U:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA R:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA P:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA E:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW


 

KATEGORIA U:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

KATEGORIA R:

DODATKOWA LISTA  FINALISTÓW

 

KATEGORIA P:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA UCZESTNIKÓW

 

KATEGORIA E:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

Podsumowanie Olimpiady Blok A

 

 

 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK A

 

 


BLOK B

 

Uprzejmie informujemy, że II i III etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B

odbył się w dniach od 29.05.21 - 30.05.21 r.

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie.

 

PODSUMOWANIE BLOKU B

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

LISTA LAUREATÓW

LISTA FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2021 - Dzień I

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2021 - Dzień II

 

 
 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 12.04.2019r.)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 22.04.2020r.)

Szkolenia

Szkolenia

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje szkolenia energetyczne przy współudziale Komisji Kwalifikacyjnych Nr 472 oraz 447 powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1,2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz.U.89 poz 828 z późn. zmianami)

Grupa I: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia elektrotermiczne,
- urządzenia do elektrolizy,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Grupa II: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Grupa III: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:
- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, czyszczalnie gazu, rozprężarnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
- urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
- turbiny gazowe,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Władze PZSWiR

Władze Polskiego Związku Sowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

PREZYDENT
Zbigniew Matuszczak

WICEPREZYDENCI
Tadeusz Wilczarski
Stanisław Janowczyk
Ryszard Bajkowski

SEKRETARZ GENERALNY
Tomasz Pilarski

CZŁONKOWIE PREZYDIUM
Ryszard Hubisz
Małgorzata Gajec

KOORDYNATOR OLIMPIADY
Renata Kołodziej

Władze PZSWiR (2)

Władze Polskiego Związku Sowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Pełniona FunkcjaImię i Nazwisko
Prezydent Zbigniew Matuszczak
Wiceprezydent Tadeusz Wilczarski
Wiceprezydent Stanisław Janowczyk
Wiceprezydent Ryszard Bajkowski
Sekretarz Generalny Tomasz Pilarski
Członek Prezydium Ryszard Hubisz
Członek Prezydium Małgorzata Gajec
Koordynator Olimpiad Krystyna Czermińska
Panel with panel-info class
Panel Content