pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE
dla uczniów szkół ponadpostawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024


 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

INFORMACJE

 

Uprzejmie informujemy, że jest dostępny system do wgrywania prac, które zostały zakwalifikowane do etapu centralnego Olimpiady.

Prosimy o wgrywanie dokumentów w następujących sposób:

- format plików: pdf lub zip

- maksymalna wielkość pliku 100MB

- wszelkie linki z prezentacjami prac prosimy umieścić w dokumetach

- nazwa pliku powinna zawierać: Imię_Nazwisko_uczestnika_skrocony_tytuł_pracy

- zgłoszenie całego zespołu powinno również być załączone do pliku pracy

Dziękujemy i prosimy zwrócić uwagę, czy po wysłaniu plików otrzymany komunikat wskazuje, że wszystko poprawnie zostało przesłane.

LINK DO WGRYWANIA PRAC NA SERWER PZSWIR

 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023