pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Aktualności

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW eliminacje szkolne odbędą się w dniach od 8 - 10.03.2021 na platformie dostępnej pod adresem: http://pzswir.pl/elearning_test/

Prosimy o sprawdzenia możliwości logowania i podejście do testu w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie z informacją na https://pzswir.pl/olimpiada


Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane na stronie wszystkie niezbędne dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w roku szkolnym 2020/21.

Informacje i dokumenty są zawarte w zakładce OLIMPIADA


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW eliminacje szkolne odbędą się w dniach od 6-8.03.2019 na platformie dostępnej pod adresem: http://pzswir.pl/elearning_test/

Prosimy o sprawdzenia możliwości logowania i podejście do testu w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie z informacją na http://pzswir.pl/olimpiada20182019


10 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste ogłoszeniu wyników XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.

Więcej szczegółów dostępne na stronie na stronie www.perspektywy.pl


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW uruchomiona została możliwość rejestracji uczestników eliminacji szkolnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości na platformie elearningowej. Każdy kto planuje wzięcie udziału w eliminacjach jest zobligowany do dokonania rejestracji w systemie oraz do sprawdzenia poprawności danych do logowania do dnia 31.01.2018.

Szczegółowe informacje: http://pzswir.pl/olimpiada20182019