pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Aktualności

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW eliminacje szkolne odbędą się w dniach od 6-8.03.2019 na platformie dostępnej pod adresem: http://pzswir.pl/elearning_test/

Prosimy o sprawdzenia możliwości logowania i podejście do testu w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie z informacją na http://pzswir.pl/olimpiada20182019


10 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste ogłoszeniu wyników XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.

Więcej szczegółów dostępne na stronie na stronie www.perspektywy.pl


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW uruchomiona została możliwość rejestracji uczestników eliminacji szkolnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości na platformie elearningowej. Każdy kto planuje wzięcie udziału w eliminacjach jest zobligowany do dokonania rejestracji w systemie oraz do sprawdzenia poprawności danych do logowania do dnia 31.01.2018.

Szczegółowe informacje: http://pzswir.pl/olimpiada20182019


W dniu 14 listopada 2018 Prezydenci  PZSWiR, jako organizatorzy OITiW, brali udział w  posiedzeniu Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 oraz

w  uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który miał miejsce w Warszawskim Domu Technika NOT.

więcej szczegółów  dostępne na stronie  na stronie www.perspektywy.pl


W dniu się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 11.30 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T.Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A o. Na uroczystości zostały wręczone Laureatom i Finalistom nagrody, puchary,  zaświadczenia i dyplomy.


Informacje o przebiegu dostępne są pod linkiem - Podsumowanie - blok A


Więcej artykułów…

  1. Podsumowanie - blok B 2018