pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Aktualności

Uroczyste podsumowanie etapu eliminacjiokręgowych Olimpiad

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim dokonało uroczystego podsumowania eliminacji okręgowych Olimpiad. Tegoroczne uroczyste podsumowanie odbyło się 17 maja w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Etap regionalny Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Czytaj więcej: Uroczyste podsumowanie etapu eliminacjiokręgowych Olimpiad

Zmarł Jerzy Kulpiński, rzecznik patentowy i ekspert PZSWiR

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi Jerzego Kulpińskiego, wieloletniego współpracownika PZSWiR, eksperta i członka Jury. Był absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Kolega Jurek był znany jako organizator ruchu nowatorskiego w środowisku inżynierów i techników oraz działalności edukacyjnej, głównie w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Był autorem wielu opinii i ekspertyz dotyczących wynalazczości, a także opracowań dokumentacji technicznych na potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie mechaniki.

Czytaj więcej: Zmarł Jerzy Kulpiński, rzecznik patentowy i ekspert PZSWiR

Podsumowaie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022 w Bielsku - Białej

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest po raz 10-ty Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej: Podsumowaie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022 w Bielsku...

Olimpiada 2020/21

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane na stronie wszystkie niezbędne dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w roku szkolnym 2020/21.

Informacje i dokumenty są zawarte w zakładce OLIMPIADA