pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

W dniu 7.09.2023 odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady w formie on-line.

W trakcie spotkania obecni uczestnicy przedyskutowali i zajęli stanowisko w sprawie przysłanej przez FSNT NOT propozycji podwyżki składki członkowskiej na rzecz tej organizacji. Wypracowane stanowisko Krajowej Rady zostało przesłane do Federacji NOT w Warszawie. W ramach dyskusji Członkowie Krajowej Rady podzielili się również działaniami realizowanymi na swoim terenie oraz sprawami wynikającymi z organizowanych przez PZSWiR Olimpiad w bieżącym roku szkolnym 2023/24.