pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Dnia 21 września 2023 roku Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów podpisał List intencyjny z Miastem Chełm dotyczący współpracy w ramach Konkursu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)". Ze strony Miasta Chełm List podpisała Pani Wiceprezydent Miasta Dorota Cieślik, a ze strony PZSWiR Pan Prezydent Stanisław Janowczyk i Wiceprezydent Ryszard Bajkowski.