pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Tegoroczne uroczyste podsumowanie etapu regionalnego: Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice; Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska; Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice; Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce; Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości odbyło się 5 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.