pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest po raz 10-ty Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

W dniu 4 kwietnia została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku B "Wynalazczość". Ta część olimpiady składała się z dwóch części. Pierwsza była w formie testu zawierającego 50 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru z Prawa Własności Przemysłowej oraz 10 pytań otwartych z historii wynalazków. Druga część miała formę 5 pytań otwartych problemowych.

Do finału okręgowego w BLOKU B zakwalifikowało się 6 szkół, które reprezentowało 27 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Finał etapu ogólnopolskiego odbył się w dniach od 27.05.2022r do 29.05.2022r w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W dniach od 11 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r. obradowała komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A "Innowacje". Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu w jednej z czterech kategorii: P - pomoc dydaktyczna, E - pomysł ekologiczny, R - pomysł techniczny, U - usprawnienie softwarowo – techniczne.

W tym roku oceniono 15 prac wykonanych przez 28 uczestników z 5 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej kategorii dwie najlepsze prace zostały
zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego olimpiady.

Nad oceną prac i testów czuwała 18 osobowa komisja złożona z różnych przedstawicieli zakładów pracy i instytucji edukacyjnych.

Przewodniczącym w bloku A - innowacje był dr hab. inż. Tomasz Knefel prof. ATH, a w bloku B - wynalazczość mgr inż. Joanna Kulińska - rzecznik patentowy RP.

Ogrom pracy w przygotowanie, organizowanie, przebieg okręgowej olimpiady włożył zarząd olimpiady: Włodzimierz Dymek, który od 25-ciu lat był przewodniczącym, Tomasz Skokan - sekretarz olimpiady, dyrekcja, liczni pracownicy.

Należy dodać, że w poprzednich latach współorganizatorami konkursów zawodowych byli: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Akademia Techniczno Humanistyczna, miasto Bielsko-Biała oraz liczni sponsorzy z zakładów pracy i instytucji regionu.

25 maja 2022 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady.

Głównym sponsorem okręgowej Olimpiady Innowacji technicznych i Wynalazczości w Bloku A "Innowacje" była Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, głównymi sponsorami byli firma ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o., Spetech Sp. z o.o. oraz Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o. Sponsorami byli również Polska Izba Rzeczników Patentowych, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski.

Do etapu ogólnopolskiego komisje Olimpiady Okręgowej zakwalifikowało się 21 uczestników, którzy zajęli odpowiednio miejsca:

W Bloku A
Kategoria R – Pomysł techniczny
I miejsce zajęła praca: "Prototyp elektrycznego pojazdu jednośladowego", którą wykonali Krzysztof Kąkol, Szymon Zowada z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu
II miejsce zajęła praca: "Hybrydowe koło o zmiennej charakterystyce oporu toczenia i przyczepności", którą wykonał Artur Panek z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Kategoria U – usprawnienie softwarowo – techniczne
I miejsce zajęła praca: "PROJEKT MANIPULATORA EDUKACYJNEGO SE", którą wykonali Nikodem Kowalski, Mikołaj Poloczek, Mateusz Szwedka z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej
II miejsce zajęła praca: "Prototyp urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego", którą wykonał Kamil Widzyk z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

Kategoria P – pomoc dydaktyczna
I miejsce zajęła praca: " Symulator szybowca", którą wykonali Michał Fleszar, Nikodem Ulrych, Gabriel Wójtowicz z Zespłu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
II miejsce zajęła praca: "Wielofunkcyjna maszyna rozdrabniająca do zastosowań w przemyśle przetwórczym, recyklingowym, w gospodarstwie domowym oraz w rolnictwie z taśmociągiem", którą wykonali Bartosz Michulec, Michał Rudolf z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

Kategoria E – pomysł ekologiczny
I miejsce zajęła praca: "Smart Home Zero Energy", którą wykonał Bartłomiej Stefko z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej
II miejsce zajęła praca: " Twierdza mechatronika prototyp mini-elektrowni wiatrowej", którą wykonali Bartosz Salachna, Kamil Tracz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

W Bloku B
I miejsce Chwaja Błażej z Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żywcu
II miejsce Węglewski Mateusz z LO w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu
III miejsce Kos Mikołaj z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.
IV miejsce Łoboz Oliwia z LO w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu
V miejsce Grad Makary z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
VI miejsce Cerbat Łukasz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

W ogólnopolskim etapie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie okręgu Bielsko-Biała zdobyli 9 tytułów laureata oraz 9 tytułów finalisty.

Zdjęcia wykonał Przemysław Stefko.
Dyplomy wykonał Krzysztof Michniowski

W imieniu organizatorów życzymy uczestnikom dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich .
Zarząd okręgowej OITiW w Bielsku-Białej:
Włodzimierz Dymek
Tomasz Skokan

 

 • 01
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_005
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_014
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_021
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_024
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_025
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_030
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_031
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_033
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_034
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_040
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_046
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_058
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_063
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_065
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_069
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_072
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_078
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_084
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_092
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_094
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_095
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_099
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_115
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_121
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_127
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_128
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_138
 • OITiW_2022_ZSEEiM_2022_143

Simple Image Gallery Extended