pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

W dniu 24 maja 2022, w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Podczas uroczystości wręczone zostały puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów i finalistów Olimpiady na szczeblu okręgowym. Uroczystość swym przybyciem uświetnili:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – Pan Piotr Walkowski;
 • Główny Specjalista Oddziału Marki Wielkopolska w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pan Stanisław Kaj;
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – Pan Krzysztof Jurek;
 • Vicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Pani Danuta Połomska;
 • Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie – Pan Zbigniew Matuszczak.

Wyniki drużynowe w Bloku B – WYNALAZCZOŚĆ:

 • 1 miejsce – Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
 • 2 miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Zespół nr 1;
 • 3 miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
 • 4 miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
 • 5 miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Zespół nr 2.

W klasyfikacji indywidualnej laureatami Olimpiady zostali:

 • 1 miejsce – Rosiński Jakub - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp;
 • 2 miejsce – Szatkowska Anna - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Zespół Nr 1;
 • 3 miejsce – Cholajda Julia – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Zespół Nr 1 ;
 • 4 miejsce - Grzęda Julita - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
 • 5 miejsce - Adamski Wojciech - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
 • 6 miejsce - Jakubczyk Wojciech - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
 • 7 miejsce - Nawrocka Weronika - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
 • 8 miejsce - Fras Krystian - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
 • 9 miejsce - Szczepaniak Adam - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
 • 10 miejsce - Celniak Łukasz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
 • 11 miejsce - Chojnacki Franciszek - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 1 w Kaliszu;
 • 12 miejsce - Wróbel Oliwia - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
 • 13 miejsce - Leń Alicja - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
 • 14 miejsce - Bangrowska Patrycja - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
 • 15 miejsce - Michalak Jakub - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

Laureaci w Bloku A – Innowacje Techniczne:

W konkursie – P – Pomoc dydaktyczna:

I miejsce – „Stanowisko do nauki programowania stanowiska PLC”
Autor: Koło Mikołaj, Szafraniak Filip, Kłakulak Mikołaj
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

I miejsce – „Edusat – edukacyjny satelita”
Autor: Siedlecki Maciej, Kołodziej Dominik, Zmyślony Jakub
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Szymanowski Sławomir

II miejsce – „Elektroniczny zegar słoneczny„
Autor: Kaj Bartłomiej, Kujawski Bartosz
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

III miejsce – „Fantom do nauki hemostazy„
Autor: Pestka Weronika, Maciejewska Agnieszka, Smog Sandra
Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach
Prowadzący: Piaskowska Eliza

Wyróżnienie – „Symulator prowadzenia pojazdów wyścigowych”
Autor: Miguła Maciej, Bielawski Igor
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

Wyróżnienie – „Inteligentny parking z procesami technologicznymi”
Autor: Żarnowski Hubert, Jakubek Adrian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

W konkursie – R – Pomysł Techniczny:

I miejsce - „Czworonożny pies kroczący Eliot”
Autor: Jarczak Bartłomiej, Zmyślony Jakub
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Szymanowski Sławomir

II miejsce – „Automatyczna ucinarka plazmowa”
Autor: Kłakulak Mikołaj, Szafraniak Filip, Koło Mikołaj
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

II miejsce - „Zautomatyzowana płyta gazowa”
Autor: Doktór Szymon
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

III miejsce – „SpotBot – Robot inspekcyjny”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

Wyróżnienie – „Deskorolka elektryczna z inteligentnym oświetleniem”
Autor: Żarnowski Hubert, Jakubek Adrian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

W konkursie – U – Usprawnienia softwarowo – techniczne:

I miejsce - „ekelner – samoobsługa i zamówienia online w restauracjach”
Autor: Grzempowski Michał, Kaniewski Dawid, Pijacki Kacper
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Opłocka Anna

II miejsce – „Inteligentny Mirror”
Autor: Dembny Wiktor, Marciniak Szymon, Dolata Sebastian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Płóciennik Wojciech

III miejsce – „Slider domowej roboty”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

W konkursie – E – Pomysł ekologiczny:

I miejsce – „Zdrowa Żywność cały rok TAK – kapsuła bioniczna – Salwina”
Autorzy: Szydłowski Jan, Błaszczyk Karolina, Wieczorek Karol
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
Prowadzący: Szydłowski Tomasz, Grzybek Marcin

II miejsce – „Tracker solarny – więcej energii ze słońca”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

Za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży - Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie nadał tytuł – PRZYJACIELA MŁODZIEŻY

 • Panu Ryszardowi Dolacie;
 • Zespołowi Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

Komitet Okręgowy Olimpiady oraz jej Organizatorzy serdecznie podziękowali opiekunom drużyn, nauczycielom, którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się do tego, iż tegoroczne finały okręgowe Olimpiady stały na bardzo wysokim poziomie. Stosowne listy gratulacyjne otrzymali:

 • Pani Poziemska Katarzyna;
 • Pani Fabisiak Lidia;
 • Pani Górecka Beata;
 • Pani Eliza Piaskowska;
 • Pani Anna Opłocka;
 • Pan Ryszard Dolata;
 • Pan Tomasz Szydłowski;
 • Pan Paweł Sobczak;
 • Pan Sławomir Szymanowski;
 • Pan Wojciech Płóciennik;
 • Pan Marcin Grzybek.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości jest kontynuacją Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zwaną później Olimpiadą Innowacji Technicznych i Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości, które to przedsięwzięcia są realizowane przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, a w naszym okręgu przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości od ponad 40 lat.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym.


"Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego"

 

 • zdj1
 • zdj2
 • zdj3
 • zdj4
 • zdj5
 • zdj6

Simple Image Gallery Extended