pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiad na Podbeskidziu jest ponownie nasza szkoła Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej na czele z Panem Dyrektorem Jackiem Zielińskim.

Jest to pierwsza edycja pięciu olimpiad, które uległy zmianom w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W dniu 14 marca została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości. Ta część olimpiady składała się z dwóch części. Pierwsza była w formie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Druga część miała formę 3 pytań otwartych polegających na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.

Starowało w niej 5 szkół, które reprezentowało 15 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Odpowiednio zdobyli je uczniowie Węglewski Mateusz z LO przy ZSM-E w Żywcu, Stec Patryk z V LO w Bielsku-Białej, Czerepicki Marcin z V LO w Bielsku-Białej. Finał etapu ogólnopolskiego odbył się w dniach od 14.04.2023r. do 15.04.2023r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Okręg drużynowo zajął 3 miejsce na 23 okręgi z całej Polski startujące w olimpiadzie. Pierwsze miejsce w Polsce zdobył uczeń ZSM-E w Żywcu a dwóch uczniów z V LO w Bielsku Białej zostało finalistami.

W dniu 24 marca 2023 w ZSEEiM została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce była ona podzielona na dwa bloki - blok teletechniczny i blok programistyczny. Trzech najlepszych uczestników z każdego bloku przechodziło do etapu ogólnopolskiego. Są to odpowiednio z bloku teletechnicznego: Loranc Emil z ZSTiH w Bielsku-Białej, Foja Dominik z ZSM–E w Żywcu, Sadowski Szymon z LO w ZSM–E w Żywcu oraz z bloku programistycznego: Ślosarczyk Jan z V LO w Bielsku-Białej, Gawęda Jakub z ZSEEiM w Bielsku-Białej, Pawełek Rafał z ZSM–E w Żywcu. W olimpiadzie tej brało udział 17 uczestników z 5 szkół naszego regionu.

W dniach od 11 kwietnia 2023r do 17 kwietnia 2023r. obradowała komisja trzech Okręgowych Olimpiad Innowacji Technicznych - w Elektronice i Mechatronice, w Mechanice oraz Ochronie Środowiska. Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu oraz sporządzenia dokumentacji technicznej.

W tym roku w sumie oceniono 19 prac wykonanych przez 33 uczestników z 7 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej olimpiady dwie najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego.

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice:
I miejsce zajęli: Krzysztof Mrózek, Krzysztof Nowak z ZSM-E w Żywcu
II miejsce zajęli: Damian Pryszcz, Przemysław Paciorek z ZSM-E w Żywcu

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice:
I miejsce zajęli: Hubert Jodłowiec Tymoteusz Matula z ZSEEiM w Bielsku-Białej
II miejsce zajął: Tomasz Stachura z ZSTiH w Bielsku-Białej

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska:
I miejsce zajęli: Krystian Kocoł, Michał Kocoł z ZSEEiM w Bielsku-Białej
II miejsce zajął: Emil Kielar z V LO w Bielsku-Białej

Wiemy już, że 5 uczniów z trzema pracami zostało laureatami etapu ogólnopolskiego, a 3 uczniów z dwoma pracami zostało finalistami.

Ogrom pracy w przygotowania i ocenę projektów włożyła komisja pod przewodnictwem Pana dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH Nad pracą komisji Wiedzy o Wynalazczości czuwali eksperci: mgr Magdalena Filipek-Marzec Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, mgr Joanna Kulińska rzecznik patentowy RP, mgr Marcin Szyniec rzecznik patentowy RP.

Przebieg Okręgowych Olimpiad Innowacji oraz Wynalazczości koordynował komitet okręgowy: mgr inż. Tomasz Skokan, dr inż. Piotr Kamiński oraz honorowy przewodniczący mgr inż. Włodzimierz Dymek.

29 maja 2023 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowych Olimpiad Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady.

Głównym patronem Olimpiad Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, w Mechanice oraz Ochronie Środowiska była Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, a głównymi sponsorami Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce oraz Wiedzy o Wynalazczości były firmy Spetech Sp. z o.o. oraz Apena-Remont Sp. z o.o. wraz torem kartingowym Zygzak w Bielsku-Białej. Pozostałymi sponsorami tegorocznej olimpiady wspierającymi nas w formie nagród jak i podczas oceniania prac byli: Urząd Miasta Bielsko-Biała, ABB Industrial Solutions Sp z o.o., Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Kontakt-Simon S.A., ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o..

Wśród zaproszonych gości byli:
Adam Ruśniak Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof ATH Rektor ATH
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof ATH Prorektor ATH
dr inż. Jacek Rysiński Prodziekan ATH
Elżbieta Sobieska Z-ca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ewa Szymanek-Płaska Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej
Krzysztof Bańczyk Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
Jadwiga Utecht-Nolbrzak Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ
Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Magdalena Filipek-Marzec Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Joanna Kulińska Rzecznik Patentowy RP
Przedstawiciele firm regionu:
Grzegorz Rusak Dyrektor Zarządzający Spetech Sp. z o.o.
Janusz Blachura Dyrektor Produkcji Spetech Sp. z o.o.
Agnieszka Zawada przedstawiciele zarządu ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
Leon Dulewicz przedstawiciele zarządu ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
Maciej Adamiecki Kierownik Pracowni Nowych Inicjatyw Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Andrzej Szczotka Kierownik Pracowni Badań Emisji Spalin Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Przedstawiciele SEP Oddział Bielsko-Bialski:
Jerzy Szatkowski, Tomasz Tomanek, Jakub Dudys, Roman Fober
Dyrektorzy szkół biorących udział w olimpiadach, opiekunowie oraz uczestnicy olimpiad.

W ogólnopolskim etapie Olimpiad Innowacji Technicznych i Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie naszego okręgu zdobyli 6 tytułów laureata oraz 9 tytułów finalisty.

W imieniu organizatorów życzymy uczestnikom dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich.
Komitet okręgu Bielsko-Bialskiego:
Tomasz Skokan
Piotr Kamiński
Włodzimierz Dymek

Zdjęcia z uroczystego podsumowania olimpiady z zaproszonymi gośćmi

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://pzswir.pl/images/Olimpiada/Podsumowanie_BB_2023