pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi Jerzego Kulpińskiego, wieloletniego współpracownika PZSWiR, eksperta i członka Jury. Był absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Kolega Jurek był znany jako organizator ruchu nowatorskiego w środowisku inżynierów i techników oraz działalności edukacyjnej, głównie w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Był autorem wielu opinii i ekspertyz dotyczących wynalazczości, a także opracowań dokumentacji technicznych na potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie mechaniki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca o godz. 10.30 na cmentarzu Rzeszów-Wilkowyja.