pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:

 

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

  

INFORMACJE

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI

     Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości - finał ogólnopolski odbył się w dniach 22-23.03.2024

w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY


LISTA WYNIKÓW OLIMPIADY WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI

 

 FOTOGALERIA DZIEŃ I

 

 • IMG_5360
 • IMG_5365
 • IMG_5366
 • IMG_5367
 • IMG_5376
 • IMG_5377
 • IMG_5378
 • IMG_5379
 • IMG_5380
 • IMG_5381
 • IMG_5382
 • IMG_5384
 • IMG_5387
 • IMG_5388
 • IMG_5389
 • IMG_5390
 • IMG_5391
 • IMG_5392
 • IMG_5393
 • IMG_5395
 • IMG_5396
 • IMG_5397
 • IMG_5399
 • IMG_5400
 • IMG_5401
 • IMG_5403
 • IMG_5404
 • IMG_5406
 • IMG_5408
 • IMG_5409
 • IMG_5410
 • IMG_5412
 • IMG_5413
 • IMG_5414
 • IMG_5417
 • IMG_5419
 • IMG_5421
 • IMG_5422
 • IMG_5423
 • IMG_5425
 • IMG_5427
 • IMG_5428
 • IMG_5429
 • IMG_5430
 • IMG_5431
 • IMG_5432
 • IMG_5433
 • IMG_5435
 • IMG_5436
 • IMG_5437
 • IMG_5438
 • IMG_5439
 • IMG_5440
 • IMG_5441
 • IMG_5442
 • IMG_5443
 • IMG_5444
 • IMG_5445
 • IMG_5446
 • IMG_5447
 • IMG_5448
 • IMG_5449
 • IMG_5450
 • IMG_5451
 • IMG_5453
 • IMG_5454
 • IMG_5455
 • IMG_5456
 • IMG_5457
 • IMG_5458
 • IMG_5459
 • IMG_5460
 • IMG_5461
 • IMG_5462
 • IMG_5463
 • IMG_5464
 • IMG_5465
 • IMG_5466
 • IMG_5467
 • IMG_5468
 • IMG_5469
 • IMG_5470
 • IMG_5471
 • IMG_5472
 • IMG_5473
 • IMG_5474
 • IMG_5475
 • IMG_5476
 • IMG_5478
 • IMG_5479
 • IMG_5480
 • IMG_5481
 • IMG_5482
 • IMG_5483
 • IMG_5484
 • IMG_5487
 • IMG_5488
 • IMG_5489
 • IMG_5490
 • IMG_5491
 • IMG_5493
 • IMG_5495
 • IMG_5497
 • IMG_5498
 • IMG_5499

Simple Image Gallery Extended


  FOTOGALERIA DZIEŃ II

 

 • IMG_5500
 • IMG_5502
 • IMG_5503
 • IMG_5504
 • IMG_5505
 • IMG_5506
 • IMG_5507
 • IMG_5508
 • IMG_5509
 • IMG_5510
 • IMG_5511
 • IMG_5512
 • IMG_5513
 • IMG_5514
 • IMG_5515
 • IMG_5516
 • IMG_5517
 • IMG_5518
 • IMG_5519
 • IMG_5520
 • IMG_5521
 • IMG_5525
 • IMG_5526
 • IMG_5527
 • IMG_5528
 • IMG_5529
 • IMG_5530
 • IMG_5531
 • IMG_5532
 • IMG_5534
 • IMG_5535
 • IMG_5536
 • IMG_5537
 • IMG_5538
 • IMG_5539
 • IMG_5540
 • IMG_5541
 • IMG_5542
 • IMG_5543
 • IMG_5544
 • IMG_5545
 • IMG_5546
 • IMG_5547
 • IMG_5548
 • IMG_5549
 • IMG_5550
 • IMG_5551
 • IMG_5552
 • IMG_5553
 • IMG_5554
 • IMG_5555
 • IMG_5556
 • IMG_5557
 • IMG_5558
 • IMG_5559
 • IMG_5560
 • IMG_5561
 • IMG_5562
 • IMG_5563
 • IMG_5564
 • IMG_5565
 • IMG_5566
 • IMG_5567
 • IMG_5568
 • IMG_5569
 • IMG_5570
 • IMG_5571
 • IMG_5572
 • IMG_5573
 • IMG_5574
 • IMG_5575
 • IMG_5576
 • IMG_5577
 • IMG_5578
 • IMG_5579
 • IMG_5580
 • IMG_5581
 • IMG_5582
 • IMG_5583
 • IMG_5584
 • IMG_5585
 • IMG_5586
 • IMG_5587
 • IMG_5588
 • IMG_5589
 • IMG_5590
 • IMG_5591
 • IMG_5592
 • IMG_5593
 • IMG_5594
 • IMG_5595
 • IMG_5596
 • IMG_5597
 • IMG_5598
 • IMG_5599
 • IMG_5600
 • IMG_5601
 • IMG_5602
 • IMG_5603
 • IMG_5604
 • IMG_5605
 • IMG_5606
 • IMG_5607
 • IMG_5608
 • IMG_5609
 • IMG_5610
 • IMG_5611
 • IMG_5612
 • IMG_5613
 • IMG_5614
 • IMG_5615
 • IMG_5616
 • IMG_5617
 • IMG_5618
 • IMG_5619
 • IMG_5620
 • IMG_5621
 • IMG_5622
 • IMG_5623
 • IMG_5625
 • IMG_5626
 • IMG_5627
 • IMG_5628
 • IMG_5629
 • IMG_5630
 • IMG_5631
 • IMG_5632
 • IMG_5633
 • IMG_5634
 • IMG_5635
 • IMG_5636
 • IMG_5637
 • IMG_5638
 • IMG_5639
 • IMG_5640
 • IMG_5641
 • IMG_5642
 • IMG_5643
 • IMG_5644
 • IMG_5645
 • IMG_5646
 • IMG_5647
 • IMG_5648
 • IMG_5649
 • IMG_5650
 • IMG_5651
 • IMG_5652
 • IMG_5653
 • IMG_5654
 • IMG_5655
 • IMG_5656
 • IMG_5657
 • IMG_5658
 • IMG_5659
 • IMG_5660
 • IMG_5661
 • IMG_5662
 • IMG_5663
 • IMG_5664
 • IMG_5665
 • IMG_5666
 • IMG_5667
 • IMG_5668
 • IMG_5669
 • IMG_5670
 • IMG_5671
 • IMG_5672
 • IMG_5673
 • IMG_5674
 • IMG_5675
 • IMG_5676
 • IMG_5677
 • IMG_5678
 • IMG_5679
 • IMG_5680
 • IMG_5681
 • IMG_5682
 • IMG_5683
 • IMG_5684
 • IMG_5685
 • IMG_5686
 • IMG_5687
 • IMG_5688
 • IMG_5689
 • IMG_5690
 • IMG_5691
 • IMG_5692
 • IMG_5693
 • IMG_5694
 • IMG_5695
 • IMG_5696
 • IMG_5697
 • IMG_5698
 • IMG_5699
 • IMG_5700
 • IMG_5703
 • IMG_5705
 • IMG_5706
 • IMG_5707
 • IMG_5708

Simple Image Gallery Extended


PODZIĘKOWANIE DLA ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ OLIMPIAD:

 

 

 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023