pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE
dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2024/2024


 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

INFORMACJE

 Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice oraz wręczenie zaświadczeń, 

nagród i dyplomów odbyło się

w dniu 22.05.2024 o godzinie 11:30 w Warszawie w Sali B - Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5.

 

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

 

FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI:

 • DSC_5300
 • DSC_5302
 • DSC_5304
 • DSC_5306
 • DSC_5308
 • DSC_5312
 • DSC_5313
 • DSC_5318
 • DSC_5319
 • DSC_5320
 • DSC_5321
 • DSC_5322
 • DSC_5324
 • DSC_5325
 • DSC_5327
 • DSC_5330
 • DSC_5332
 • DSC_5334
 • DSC_5335
 • DSC_5337
 • DSC_5339
 • DSC_5341
 • DSC_5343
 • DSC_5344
 • DSC_5346
 • DSC_5348
 • DSC_5351
 • DSC_5355
 • DSC_5368
 • DSC_5373
 • DSC_5376
 • DSC_5377
 • DSC_5384
 • DSC_5387
 • DSC_5388
 • DSC_5389
 • DSC_5390
 • DSC_5393
 • DSC_5396
 • DSC_5398
 • DSC_5399
 • DSC_5400
 • DSC_5401
 • DSC_5402
 • DSC_5407
 • DSC_5409
 • DSC_5410
 • DSC_5411
 • DSC_5412
 • DSC_5417
 • DSC_5419
 • DSC_5420
 • DSC_5425
 • DSC_5427
 • DSC_5428
 • DSC_5430
 • DSC_5433
 • DSC_5435
 • DSC_5441
 • DSC_5443
 • DSC_5448
 • DSC_5449
 • DSC_5451
 • DSC_5453
 • DSC_5455
 • DSC_5466
 • DSC_5468
 • DSC_5469
 • DSC_5472
 • DSC_5474
 • DSC_5476
 • DSC_5477
 • DSC_5481
 • DSC_5483
 • DSC_5485
 • DSC_5486
 • DSC_5490
 • DSC_5492
 • DSC_5494
 • DSC_5497
 • DSC_5499
 • DSC_5500
 • DSC_5504
 • DSC_5507
 • DSC_5512
 • DSC_5514
 • DSC_5519
 • DSC_5521
 • DSC_5523
 • DSC_5525
 • DSC_5528
 • DSC_5529
 • DSC_5531
 • DSC_5532
 • DSC_5534
 • DSC_5537
 • DSC_5541
 • DSC_5542
 • DSC_5550
 • DSC_5551
 • DSC_5554

Simple Image Gallery Extended

 

PODZIĘKOWANIE DLA ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ OLIMPIAD:

 

 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023