pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE
dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w roku szkolnym 2023/2024

 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

 

INFORMACJE

Informujemy, że w dniach 18-20.04.2024 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu odbył się FINAŁ Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce. Uczestnicy rywalizowali w dwóch Blokach TELETECHNICZNYM i PROGRAMISTYCZNYM. Poniżej prezentujemy wyniki:

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE - KLINKIJ TUTAJ

 

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK TELETECHNICZNY

Lista Laureatów

Lista Finalistów

Lista uczestników

 

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK PROGRAMISTYCZNY

Lista Laureatów

Lista Finalistów

Lista uczestników

 

FOTOGALERIA Z PRZEBIEGU OLIMPIADY

 • IMG_5779
 • IMG_5780
 • IMG_5781
 • IMG_5782
 • IMG_5785
 • IMG_5786
 • IMG_5787
 • IMG_5788
 • IMG_5789
 • IMG_5791
 • IMG_5793
 • IMG_5795
 • IMG_5796
 • IMG_5797
 • IMG_5798
 • IMG_5799
 • IMG_5800
 • IMG_5801
 • IMG_5802
 • IMG_5805
 • IMG_5807
 • IMG_5808
 • IMG_5809
 • IMG_5813
 • IMG_5814
 • IMG_5815
 • IMG_5817
 • IMG_5818
 • IMG_5819
 • IMG_5822
 • IMG_5823
 • IMG_5826
 • IMG_5827
 • IMG_5828
 • IMG_5831
 • IMG_5832
 • IMG_5833
 • IMG_5836
 • IMG_5837
 • IMG_5838
 • IMG_5839
 • IMG_5840
 • IMG_5841
 • IMG_5842
 • IMG_5843
 • IMG_5844
 • IMG_5845
 • IMG_5846
 • IMG_5847
 • IMG_5848
 • IMG_5909
 • IMG_5910
 • IMG_5911
 • IMG_5912
 • IMG_5913
 • IMG_5914
 • IMG_5915
 • IMG_5916
 • IMG_5917
 • IMG_5918
 • IMG_5919
 • IMG_5920
 • IMG_5921
 • IMG_5922
 • IMG_5923
 • IMG_5924
 • IMG_5925
 • IMG_5926
 • IMG_5927
 • IMG_5928
 • IMG_5929
 • IMG_5930
 • IMG_5931
 • IMG_5932
 • IMG_5933
 • IMG_5934
 • IMG_5935
 • IMG_5936
 • IMG_5937
 • IMG_5938
 • IMG_5939
 • IMG_5940
 • IMG_5941
 • IMG_5942
 • IMG_5943
 • IMG_5944
 • IMG_5945
 • IMG_5946
 • IMG_5947
 • IMG_5948
 • IMG_5950
 • IMG_5951
 • IMG_5952
 • IMG_5953
 • IMG_5954
 • IMG_5955
 • IMG_5961
 • IMG_5963
 • IMG_5965
 • IMG_5969
 • IMG_5970
 • IMG_5971
 • IMG_5972
 • IMG_5973
 • IMG_5974
 • IMG_5975
 • IMG_5978
 • IMG_5980
 • IMG_5981
 • IMG_5982
 • IMG_5983
 • IMG_5984
 • IMG_5985
 • IMG_5986
 • IMG_5987
 • IMG_5988
 • IMG_5989
 • IMG_5990
 • IMG_5991
 • IMG_5993
 • IMG_5994
 • IMG_5995
 • IMG_5996
 • IMG_5997
 • IMG_5999
 • IMG_6000
 • IMG_6002
 • IMG_6003
 • IMG_6004
 • IMG_6005
 • IMG_6006
 • IMG_6008
 • IMG_6009
 • IMG_6010
 • IMG_6011
 • IMG_6012
 • IMG_6013
 • IMG_6014
 • IMG_6015
 • IMG_6016
 • IMG_6017
 • IMG_6018
 • IMG_6019
 • IMG_6020
 • IMG_6021
 • IMG_6022
 • IMG_6023
 • IMG_6024
 • IMG_6025
 • IMG_6026
 • IMG_6027
 • IMG_6028
 • IMG_6029
 • IMG_6030
 • IMG_6031
 • IMG_6032
 • IMG_6033
 • IMG_6034
 • IMG_6035
 • IMG_6036
 • IMG_6037
 • IMG_6038
 • IMG_6039
 • IMG_6040
 • IMG_6041
 • IMG_6042
 • IMG_6043
 • IMG_6045
 • IMG_6046
 • IMG_6047
 • IMG_6048
 • IMG_6049
 • IMG_6050
 • IMG_6051
 • IMG_6052
 • IMG_6053
 • IMG_6054
 • IMG_6056
 • IMG_6057
 • IMG_6058
 • IMG_6059
 • IMG_6060
 • IMG_6061
 • IMG_6062
 • IMG_6063
 • IMG_6065
 • IMG_6066
 • IMG_6067
 • IMG_6068
 • IMG_6069
 • IMG_6070
 • IMG_6071
 • IMG_6072
 • IMG_6073
 • IMG_6074
 • IMG_6075
 • IMG_6076
 • IMG_6077
 • IMG_6078
 • IMG_6079
 • IMG_6080
 • IMG_6081
 • IMG_6082
 • IMG_6083
 • IMG_6084
 • IMG_6085
 • IMG_6086
 • IMG_6087
 • IMG_6088
 • IMG_6089
 • IMG_6090
 • IMG_6091
 • IMG_6092
 • IMG_6093
 • IMG_6094
 • IMG_6095
 • IMG_6096
 • IMG_6097
 • IMG_6098
 • IMG_6099
 • IMG_6100
 • IMG_6102
 • IMG_6105
 • IMG_6106
 • IMG_6107
 • IMG_6108
 • IMG_6109
 • IMG_6110
 • IMG_6112
 • IMG_6113
 • IMG_6114
 • IMG_6115
 • IMG_6116
 • IMG_6117
 • IMG_6118
 • IMG_6119
 • IMG_6120
 • _MG_5849
 • _MG_5850
 • _MG_5851
 • _MG_5852
 • _MG_5853
 • _MG_5854
 • _MG_5855
 • _MG_5856
 • _MG_5857
 • _MG_5858
 • _MG_5859
 • _MG_5860
 • _MG_5861
 • _MG_5862
 • _MG_5863
 • _MG_5864
 • _MG_5865
 • _MG_5866
 • _MG_5867
 • _MG_5868
 • _MG_5869
 • _MG_5871
 • _MG_5872
 • _MG_5873
 • _MG_5874
 • _MG_5875
 • _MG_5876
 • _MG_5877
 • _MG_5878
 • _MG_5879
 • _MG_5880
 • _MG_5881
 • _MG_5882
 • _MG_5883
 • _MG_5884
 • _MG_5885
 • _MG_5896
 • _MG_5897
 • _MG_5898
 • _MG_5899
 • _MG_5900
 • _MG_5901
 • _MG_5902
 • _MG_5903
 • _MG_5905
 • _MG_5906
 • _MG_5907
 • _MG_5908

Simple Image Gallery Extended

 

PODZIĘKOWANIE DLA ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ OLIMPIAD:

 

 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023