pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA
dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO EKOLOGA INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024

 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

INFORMACJE

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska oraz wręczenie zaświadczeń, 

nagród i dyplomów odbyło się

w dniu 23.05.2024 o godzinie 11:30 w Warszawie w Sali A - Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5.

 

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI:

 • DSC_5558
 • DSC_5559
 • DSC_5560
 • DSC_5561
 • DSC_5562
 • DSC_5563
 • DSC_5564
 • DSC_5565
 • DSC_5566
 • DSC_5567
 • DSC_5570
 • DSC_5572
 • DSC_5573
 • DSC_5574
 • DSC_5576
 • DSC_5577
 • DSC_5579
 • DSC_5581
 • DSC_5587
 • DSC_5588
 • DSC_5589
 • DSC_5593
 • DSC_5595
 • DSC_5597
 • DSC_5598
 • DSC_5600
 • DSC_5601
 • DSC_5602
 • DSC_5603
 • DSC_5604
 • DSC_5605
 • DSC_5606
 • DSC_5607
 • DSC_5608
 • DSC_5609
 • DSC_5610
 • DSC_5613
 • DSC_5615
 • DSC_5616
 • DSC_5618
 • DSC_5620
 • DSC_5621
 • DSC_5624
 • DSC_5626
 • DSC_5628
 • DSC_5629
 • DSC_5630
 • DSC_5633
 • DSC_5636
 • DSC_5637
 • DSC_5638
 • DSC_5641
 • DSC_5642
 • DSC_5643
 • DSC_5645
 • DSC_5646
 • DSC_5647
 • DSC_5651
 • DSC_5652
 • DSC_5653
 • DSC_5654
 • DSC_5659
 • DSC_5661
 • DSC_5662
 • DSC_5663
 • DSC_5665
 • DSC_5667
 • DSC_5670
 • DSC_5673
 • DSC_5674
 • DSC_5676
 • DSC_5680
 • DSC_5681
 • DSC_5684
 • DSC_5686
 • DSC_5689
 • DSC_5691
 • DSC_5695
 • DSC_5699
 • DSC_5701
 • DSC_5703
 • DSC_5705
 • DSC_5707
 • DSC_5711
 • DSC_5713
 • DSC_5716
 • DSC_5719
 • DSC_5721
 • DSC_5724
 • DSC_5726
 • DSC_5728
 • DSC_5730
 • DSC_5731
 • DSC_5733
 • DSC_5735
 • DSC_5740
 • DSC_5741
 • DSC_5743
 • DSC_5745
 • DSC_5747
 • DSC_5749
 • DSC_5750
 • DSC_5752
 • DSC_5754
 • DSC_5756
 • DSC_5758
 • DSC_5760
 • DSC_5761
 • DSC_5763
 • DSC_5764

Simple Image Gallery Extended


PODZIĘKOWANIE DLA ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ OLIMPIAD:

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023