pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2017/2018


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLI

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

ZAŁĄCZNIKI

 

 

BLOK A

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 11.30 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T.Czackiego 3/5 w Warszawie. Na uroczystości zostały wręczone Laureatom i Finalistom nagrody, puchary,  zaświadczenia i dyplomy. 

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY BLOK A

 

UWAGA:

 

KOMUNIKAT KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY !!!

 

 

 

WYNIKI OLIMPIADY 2018 - BLOK A - 18.05.2018


 

 

WYNIKI OLIMPIADY 2018 - BLOK A - LISTA DODATKOWA - 30.05.2018Informujemy, że powyższe wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A zgodnie z Regulaminem są ostateczne.

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK A, 

Warszawa, 7 czerwca 2018

 

BLOK B
 

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 - 27 maja 2018r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku /woj. podkarpackie/ odbył się finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B. 
Poniżej prezentujemy informacje podsumowujące:

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY BLOK B

 

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B


 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B, 

NISKO 2018 - DZIEŃ I

 

 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B, 

NISKO 2018 - DZIEŃ II

 

 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B, 

NISKO 2018 - DZIEŃ III

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 09.06.2016r.)