pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2019/2020


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

GŁÓWNY SPONSOR OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

Dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
na rok szkolny 2019/2020.

 

 

KOMINUKAT
w sprawie zmian w przeprowadzeniu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
w roku szkolnym 2019/20

Mając na względzie wyjątkową sytuację, której doświadczamy w chwili obecnej oraz rozporządzenie MEN z dnia 25.03.2020 poz. 530 informujemy, że Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie wraz z Komitetem Głównym Olimpiady podjął decyzje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Bloku A i B

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020r. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów 3-stopnia Olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/20 otrzymują tytuł "FINALISTY",  nie wyłania się "LAUREATÓW". Odpowiednie zaświadczenia "FINALISTY" zostaną przesłane do Komitetów Okręgowych do dnia 5.06.2020.

 

Wyniki Olimpiady - blok A

Kategoria E

Kategoria P

Kategoria R

Kategoria U

 

Wyniki Olimpiady - blok B

 

Wyniki Drużynowe - blok B

 

 

Wytyczne dotyczące Eliminacji Okręgowych

Kliknij tutaj

 

 

 

Podsumowanie Olimpady - blok A i B

 

 

Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Warszawa, 10 września 2020

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 12.04.2019r.)