pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2020/2021


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

Dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
na rok szkolny 2020/2021.

ZAŁĄCZNIKI

 

BLOK A 

 

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala B.

 

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK A

KATEGORIA U:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA R:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA P:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA E:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

 

 

KATEGORIA U:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

KATEGORIA R:

DODATKOWA LISTA  FINALISTÓW

 

KATEGORIA P:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA UCZESTNIKÓW

 

KATEGORIA E:

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

Podsumowanie Olimpiady Blok A


FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK A

 

BLOK B

 

 

Uprzejmie informujemy, że II i III etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B

odbył się w dniach od 29.05.21 - 30.05.21 r.

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie.

 

 

PODSUMOWANIE BLOKU B

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

LISTA LAUREATÓW

LISTA FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

 

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2021 - Dzień I

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2021 - Dzień II

 

 
 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 12.04.2019r.)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 22.04.2020r.)