pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

 

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2016/2017
HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLIStatutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami."Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

ZAŁĄCZNIKI

BLOK A

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbyło się dnia 9 czerwca 2017r. o godz. 11.30 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. "Kolejówka") przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie. Podczas podsumowania wręczane zostały: nagrody, puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz zaświadczenia dla laureatów, finalistów i uczestników olimpiady. Poniżej prezentujemy informację z podsumowania:

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY BLOK A - IMFORMACJA

 

FOTORELACJA Z PODSUMOWANIA OLIMPIADY -  BLOK A, Warszawa, dnia 09.06.2017r. 

 

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK A

 

 

BLOK B

W dniach 2-4.06.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbył się  ogólnopolski finał   Olimpiady  Innowacji Technicznych i  Wynalazczości (blok B-„Wynalazczość).Poniżej prezentujemy informacje podsumowującą:

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY BLOK B - IMFORMACJA


 

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

 

 

Dzień 1 -  FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO - BLOK B, Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 02.06.2017r.

 

Dzień 2 -  FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO - BLOK B, Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 03.06.2017r.

 

Dzień 3 -  FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO - BLOK B, Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.06.2017r.

 

 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 30.11.2015r.)