pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego w Zespole Szkół Technicznych
w Ostrowie Wielkopolskim


 

 • IMG_4546
 • IMG_4547
 • IMG_4551
 • IMG_4552
 • IMG_4553
 • IMG_4554
 • IMG_4555
 • IMG_4556
 • IMG_4557
 • IMG_4558
 • IMG_4559
 • IMG_4560
 • IMG_4561
 • IMG_4562
 • IMG_4563
 • IMG_4564
 • IMG_4565
 • IMG_4566
 • IMG_4567
 • IMG_4568
 • IMG_4569
 • IMG_4570
 • IMG_4571
 • IMG_4572
 • IMG_4573
 • IMG_4574
 • IMG_4575
 • IMG_4576
 • IMG_4577
 • IMG_4578
 • IMG_4579
 • IMG_4580
 • IMG_4581
 • IMG_4582
 • IMG_4583
 • IMG_4584
 • IMG_4585
 • IMG_4586
 • IMG_4588
 • IMG_4590
 • IMG_4591
 • IMG_4592
 • IMG_4596
 • IMG_4597
 • IMG_4598
 • IMG_4599
 • IMG_4600
 • IMG_4601
 • IMG_4602
 • IMG_4603
 • IMG_4604
 • IMG_4605
 • IMG_4606
 • IMG_4609
 • IMG_4610
 • IMG_4611
 • IMG_4612
 • IMG_4613
 • IMG_4614
 • IMG_4615
 • IMG_4617
 • IMG_4618
 • IMG_4619
 • IMG_4620
 • IMG_4621
 • IMG_4622
 • IMG_4623
 • IMG_4624
 • IMG_4625
 • IMG_4626
 • IMG_4627
 • IMG_4628
 • IMG_4629
 • IMG_4630
 • IMG_4631
 • IMG_4632
 • IMG_4633
 • IMG_4634
 • IMG_4636
 • IMG_4638
 • IMG_4640
 • IMG_4642
 • IMG_4644
 • IMG_4645
 • IMG_4647
 • IMG_4648
 • IMG_4649
 • IMG_4650
 • IMG_4654
 • IMG_4656
 • IMG_4658
 • IMG_4659
 • IMG_4662
 • IMG_4663
 • IMG_4667
 • IMG_4670
 • IMG_4671
 • IMG_4672
 • IMG_4673
 • IMG_4674
 • IMG_4676
 • IMG_4677
 • IMG_4684
 • IMG_4688
 • IMG_4693
 • IMG_4694
 • IMG_4695
 • IMG_4696
 • IMG_4699
 • IMG_4700
 • IMG_4701
 • IMG_4702
 • IMG_4703
 • IMG_4704

Simple Image Gallery Extended