pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:

uprp.png

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

  

INFORMACJE

 

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI

         Uprzejmie informujemy i przypominamy, że Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości - finał ogólnopolski odbędzie się w dniach  15 - 23 marca 2024r

W dniu 15 marca 2024 o godz.9.oo odbędzie się I etap pisemny - TEST. Stosowny link do utworzenia kont do rejestracji zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady WoW w dniu 04.03.2024.

W dniach 22-23.03.2024 odbędą się II i III etap Olimpiady w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z programem.

Udział w II i III etapie biorą  uczestnicy którzy w I etapie uzyskali powyżej 50% możliwych  do zdobycia punktów - wyniki będą ogłoszone  po teście.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OLIMPIADY

  

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023