pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Władze Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

PREZYDENT
Stanisław Janowczyk

WICEPREZYDENCI
Zbigniew Matuszczak
Tadeusz Wilczarski
Ryszard Bajkowski

SEKRETARZ GENERALNY
Tomasz Pilarski

CZŁONKOWIE PREZYDIUM
Ryszard Hubisz
Małgorzata Gajec

KOORDYNATOR OLIMPIADY
Renata Kołodziej